Okolje-zdravje: Pogled mladinskih organizacij za področje okolje-zdravje

Objavljamo drugo poročilo o analizi stanja, ki je bila narejena v okviru Partnerstva za okolje in zdravje ter projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19.Cilj raziskave je bil pridobiti poglobljen vpogled v mnenje različnih organizacij v mladinskem sektorju o tematikah, ki se povezujejo s področjem okolja-zdravja, hkrati pa pridobiti informacije o njihovih morebitnih aktivnostih na teh področjih. Gre za prvo raziskavo v slovenskem prostoru, ki se osredotoča na to tematiko.
Intervjuji s predstavniki mladinskih organizacij so pokazali, da obstaja ogromen potencial za opolnomočanje mladinskih organizacij na področju okolja in zdravja. Predstavniki organizacij se v veliki meri zavedajo problematike varovanja okolja in menijo, da je pomembno, da kot posamezniki pripomorejo k izboljšavi problema. Če je problematika varovanja okolja zelo jasna, je področje okolje-zdravje malo manj znano.  Večina udeležencev je sicer pravilno povezala, da gre v splošnem za vpliv okoljskih dejavnikov na zdravje, in tudi naštela področja, kot so onesnaženost zraka, onesnaženost vode ali hrane.

Večina predstavnikov organizacij je izrazila, da z vidika mladinskih organizacij vidijo tako odgovornost kot tudi vlogo pri delovanju na področju okolja-zdravja. Svojo vlogo v veliki meri vidijo v ozaveščanju mladih – tako preko vzgajanja svojih članov kot tudi preko izvajanja projektov, ki ozaveščajo širšo javnost. Nekaj predstavnikov je dejalo, da vidijo pomen tudi v povezovanju organizacij in skupnem delovanju ter zastavljanju in doseganju ciljev.

Na podlagi rezultatov, ki izhajajo iz intervjujev, nam Partnerstvo pomeni velik izziv za prihodnje delovanje na področju okolja-zdravja. Menimo namreč, da je tema tako aktualna, da bi jo bilo nujno potrebno vsebinsko umestiti v mladinski program Vlade RS in mladinske organizacije usmeriti tako, da bodo same trajnostno delovale na področju okolja in zdravja in s tem dajale zgled navzven ter možnost izobraževanja drugih za podobno delovanje v okolju, kjer so aktivne.

Poročilo je nastalo pod okriljem Partnerstva za okolje in zdravje, ki ga vodi Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj in vključuje tudi društvo Focus, Zvezo študentov medicine, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj in zunanje strokovne sodelavce. Sofinanciralo ga je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Do celotnega poročila lahko dostopate tukaj.