Poročilo “The Lancet Countdown on Health and Climate Change 2019”

Podnebna kriza negativno vpliva na temeljno človekovo pravico – zdravje.

Vpliva namreč na več vidikov zdravja: vse od hrane, vode, zraka, do celotnega zdravstvenega sistema. Najboljša priložnost za izboljšanje zdravja človeštva v 21. stoletju bi bil primeren odziv na podnebno krizo. Poročilo “The Lancet Countdown 2019” poroča, da bo podnebna kriza drastično vplivala na življenje vseh otrok, rojenih danes. Ekstremno vreme, ogrožena prehrambena varnost in kvaliteta pitne vode, novi izbruhi nalezljivih bolezni idr. vplivajo na nesigurno prihodnost. Brez hitrega in uspešnega ukrepanja proti podnebni krizi bo to novo obdobje pomembno definiralo zdravje človeštva – v vseh obdobjih življenja. A vseeno je alternativni scenarij, kjer bi preprečili dvig temperature na globalni ravni “za veliko manj kot 2 °C – z ambicioznimi načrti in ukrepanjem mogoč – kar bi pozitivno vplivalo na kvaliteto in zdravje ljudi.

“The Lancet Countdown on Health and Climate Change” letno spremlja in analizira kazalce, ki vplivajo na povezavo med javnim zdravstvom in podnebnimi spremembami. V projektu sodeluje 120 strokovnjakov iz 35 institucij, med njimi tudi World Health Organisation (WHO).

Celotno poročilo je dostopno tu.