Proaktivne kavarne na temo okolja in zdravja

»Ko se odločimo spreminjati svet, bi ponavadi radi, že kar na začetku, obuli velike čevlje.«Kljub velikim ambicijam je naše lokalno okolje zelo pomembno. Med drugim namreč močno vpliva na naše zdravje, saj smo vanj vpeti vsak dan. S spremembo lokalnega okolja na bolje, lahko na bolje spremenimo kakovost našega vsakdana ter hkrati druge spodbudimo k aktivni participaciji pri varovanju okolja in s tem tudi našega zdravja.

Partnerstvo za okolje in zdravje (POZ) je v okviru projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19 organiziralo 6  mladinskih proaktivnih kavarn o okolju-zdravju, ki so potekale v Brežicah, Celju, Litiji, Lendavi, Kopru in Kranju.

Pri proaktivnih kavarnah gre za proces, ki na učinkovit način spodbuja skupine ljudi k razvijanju idej, pobud in projektov, ki si jih posamezniki želijo uresničiti v svetu. V njihovem okviru so imeli udeleženci priložnost, da razvijejo svoje ideje in predloge za nove projekte, ki bodo doprinesli k bolj kakovostnemu lokalnemu okolju in boljšemu zdravju. Najboljše ideje bomo v okviru projekta tudi podprli, da jih bodo mladi lahko uresničili in s tem prispevali k bolj kakovostnemu lokalnemu okolju in boljšemu zdravju.

Jeseni 2018 znotraj partnerstva načrtujemo izvedbo šestih proaktivnih kavarn v Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu, Novi Gorici, Postojni in Črnomlju.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.