1. sklop webinarjev okolje-zdravje: 20. in 23. april

V okviru Partnerstva za okolje in zdravje organiziramo serijo brezplačnih webinarjev, ki se posvečajo presečni temi okolje-zdravje. 

Na prvem webinarju, 20. aprila ob 11:30, bomo spoznali različne determinante zdravja (zrak, voda, tla, živila), ki imajo različen vpliv na naše zdravje in počutje. Predstavili bomo metodološke pristope za oceno izpostavljenosti in oceno učinkov na zdravje skozi prizmo epidemioloških pristopov.

Na drugem webinarju, 23. aprila ob 11:30, bomo govorili o vplivu kakovosti zraka – tako zunanjega kot notranjega – na zdravje. Predstavili bomo primere iz prakse: od opredelitve problema, načrta in izvedba raziskave, metodoloških izzivov, interpretacije rezultatov do oblikovanja ukrepov.

Z nami bo predavateljica dr. Andreja Kukec, profesorica na Katedri za javno zdravje Medicinske fakultete (UL), ki se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem vpliva okoljskih dejavnikov na človekovo zdravje.

Prijave sprejemamo preko: http://linktr.ee/imztr 

Webinarja organiziramo v sklopu programa Partnerstvo za okolje in zdravje 2.0, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.