O nas

Partnerstvo za okolje in zdravje 2.0 nadgrajuje cilje projekta POZ 2017-2019 in nadaljuje z aktivnostmi za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in spodbuditi njihovo aktivno participacijo v projektnih aktivnostih.

Tudi projekt POZ 2.0 Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v okviru programov varovanja in krepitve zdravja. Do leta 2022 namerava Partnerstvo okrepiti sodelovanje z novimi partnerji in razširiti vsebinsko delovanje od kakovosti zraka na področje zelenih površin v povezavi z zdravjem. S tem želimo smiselno nagovarjati različna področja okolja-zdravja, kot so prilagajanje podnebnim spremembam (v kontekstu zmanjševanja učinka mestnih toplotnih otokov in vročinskih valov), kakovost, promocija in uporabnost zelenih površin ipd.

Partnerji

V Partnerstvu za okolje in zdravje sodelujejo nevladne organizacije in javne ustanove, ki delujejo na področjih okolja in zdravja, vključeni pa so tudi posamezni strokovnjaki, ki v mreži sodelujejo kot strokovni sodelavci.