26. september: svetovni dan okoljskega zdravja

Svetovni dan okoljskega zdravja vsako leto praznujemo 26. septembra. Leta 2011 ga je razglasila Mednarodna zveza za okoljske in zdravje (IFEH), da bi poudarila pomen povezav med stanjem okolja in zdravjem ljudi. IFEH ob svetovnem dnevu okoljskega zdravja organizira več dogodkov, s katerimi sporoča, da je naše zdravje neposredno odvisno od stanja okolja, v katerem živimo.

Kaj je okoljsko zdravje?

Zdravje okolja se nanaša na fizično, kemično, biološko in kulturno stanje določene regije. Vidiki, kot so slaba kakovost zraka, izguba biotske raznovrstnosti, kemično neravnovesje itd., vplivajo na okoljsko zdravje območja.

Obstajajo kazalniki okoljskega zdravja, ki nam pomagajo meriti okoljsko zdravje določene regije. Tukaj smo z vami delili informacije o njih:

  • Stopnja onesnaženosti
  • Ekološka raznolikost
  • Razpoložljivost pitne vode
  • Sanitarne razmere
  • Kmetijska proizvodnja

Pomen svetovnega dneva zdravja okolja

Svetovni dan zdravja okolja je pomemben dogodek, saj je ta dan odlična priložnost za ozaveščanje o pomenu okoljskega zdravja. Tukaj je še nekaj drugih razlogov, zakaj je ta dan pomemben:

  • Po mnenju IFEH bo ta dan pomagal svetovnim voditeljem pri skupnem izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja ZN, saj je ideja tega dne tesno povezana s cilji trajnostnega razvoja.
  • Praznovanje svetovnega dneva okoljskega zdravja lahko pomaga spodbuditi mlade svetovne voditelje, da se zavzamejo za ohranjanje okolja.
  • Ta dan pomaga ljudem spoznati, da je prihodnost človeštva in našega planeta v veliki meri odvisna od tega, kako skrbimo za okoljsko zdravje.

Svetovni dan okoljskega zdravja in cilji trajnostnega razvoja

Potem ko so Združeni narodi leta 2015 razglasili cilje trajnostnega razvoja, je IFEH uskladila praznovanje svetovnega dneva zdravja okolja s cilji trajnostnega razvoja. 

IFEH navaja, da je približno 17 ciljev trajnostnega razvoja vključenih v zamisel o svetovnem dnevu zdravja okolja. Poleg tega ta dan naslavlja 7 ciljev trajnostnega razvoja ZN in 30 kazalnikov.