Grožnja koronavirusa je večja v onesnaženih mestih

Onesnaženost zraka je prvi okoljski vzrok prezgodnje smrti v Evropski Uniji, saj vpliva na kar 400.000 prezgodnjih smrti na leto – v Sloveniji 1700.1 Prav tako je onesnažen zrak glavni dejavnik tveganja za obolenje za najbolj pogostimi kroničnimi boleznimi, ki vključujejo rakava in srčno-žilna obolenja ter bolezni dihal. Še posebej so izpostavljeni predstavniki ranljivih skupin, tj. otroci, starejši od 65 let, socialno-ekonomsko šibki in že oboleli. Cestni promet je v Sloveniji največji vir trdih delcev (PM) ter dušikovega dioksida (NO2)2, ki poleg zemeljskega ozona (O3) znatno vplivajo na onesnaženost zraka.3

Kot poroča European Public Health Alliance (EPHA), obstaja povezava med onesnaženim zrakom in obolelostjo za koronavirusom Covid-19, kar tudi potrjuje raziskava4 o sorodnem koronavirusu, SARS. Še posebej so ogroženi kronični bolniki, katerih zdravstveno stanje je povzročila ali poslabšala slaba kvaliteta zraka. Tako je odgovor na boj proti Covid-19 tudi izboljšanje kakovosti zraka, poudarja Dr. Sara De Matteis, profesorica na italijanske univerze Cagliari University in članica The European Respiratory Society (RSA).

Na EPHA izpostavljajo, da bi morali že pred leti učinkovito nasloviti problematiko onesnaženosti zraka, s čimer bi na prvo mesto postavili zdravje ljudi, ne pa dobička. Po koncu trenutne krize, bi morali odločevalci pospešiti izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, saj je v prihodnosti moč pričakovati še več epidemij.

Sporočilo je delno povzeto po sporočilu za javnost European Public Health Alliance, celotno sporočilo pa si lahko preberete tu.


Uporabljeni viri
1  European Environment Agency (EEA). Air quality in Europe — 2019 report . EEA Report No 10/2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
2 Agencija za okolje RS (ARSO). Vplivi prometa na kakovost zraka v mestih. http://kos.arso.gov.si/sl/content/vplivi-prometa-na-kakovost-zraka-v-mestih-2
3 European Environment Agency (EEA). – Cutting air pollution in Europe would prevent early deaths, improve productivity and curb climate change. https://www.eea.europa.eu/highlights/cutting-air-pollution-in-europe
4 Cui, Y., Zhang, Z., Froines, J. et al. Air pollution and case fatality of SARS in the People’s Republic of China: an ecologic study. Environ Health 2, 15 (2003). https://doi.org/10.1186/1476-069X-2-15

Foto: Hyein Nam (Pixabay)