Lokalne pobude: učenci OŠ Brežice ozavestili lokalno skupnost in zasadili nova drevesa

V sklopu projekta Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 na osnovnih šolah po celotni Sloveniji izvajamo izobraževalne delavnice, poleg tega pa mlade spodbujamo tudi, da s pomočjo pobud ozaveščajo lokalno skupnnost in rešujejo okoljske izzive, ki jih prepoznavajo v svojem lokalnem okolju. V nadaljevanju predstavljamo aktivnosti, ki so v šolskem letu 2023/2024 potekale na Osnovni šoli Brežice.

Učenci OŠ Brežice so se v tem šolskem letu s pomočjo mentorjev, nevladne organizacije Focus in podjetja Aerosol Magee Scientific ukvarjali z onesnaženostjo zraka. Učenci so spoznali, kaj onesnaženost zraka sploh je, kaj jo povzroča, kakšne vplive ima lahko na naše zdravje in kako jo zmanjšamo. 

Sodelujoči so se naučili, kako lahko merimo črni ogljik in nato meritve izvajali med 7. in 21. novembrom. V času meritev so učenci vsako dan zamenjali merilni filter in vodili raziskovalni dnevnik. Podjetje Aerosol je nato filtre analiziralo in  pomagalo pri interpretaciji rezultatov in pripravi poročila. Za lažje razumevanje konteksta rezultatov je podjetje pripravilo tudi nekaj primerjav z drugimi kraji po Sloveniji, Evropi in širše (npr. na Kitajskem).

Učenci so nato pod mentorstvom profesorice kemije gospe Tanje Bervar izdelali raziskovalno nalogo in jo predstavili svojim sovrstnikom na šoli. Dodana vrednost raziskovalne naloge je bila, da ni zajemala le ugotovitev rezultatov, temveč da je podala tudi predloge za izboljšanje stanja.

Pobuda učencev v lokalnem okolju

Učenci so tekom celotnega procesa spoznali, da lahko zelena infrastruktura pomaga pri zniževanju koncentracij črnega ogljika v zraku. S tem namenom so v okolici šole zasadili 11 okrasnih in sadnih dreves oz. grmovnic. Sajenje je potekalo v času dneva dejavnosti 26. aprila 2024, ki je bil posvečen okoljskim temam. Poleg sajenja dreves so učenci izdelali tudi transparente, ki so jih predstavili na teku za podnebje.

Da pridobljeno znanje in rezultati ne bi šli v pozabo, je tekom aktivnosti nastala tudi zloženka z naslovom Črni ogljik. Zloženka vsebuje glavne ugotovitve meitev in služi kot orodje za ozaveščanje o pomenu zmanjševanja onesnaženosti zraka. Učenci so zloženke razdelili med učitelje in jo predstavili tudi brežiškemu županu, gospodu Ivanu Molanu. 

Vir vsebine in avtorstvo fotografij: Focus, društvo za sonaravni razvoj