Ministrska konferenca o okolju in zdravju

Med 5. in 7. julijem 2023 je v Budimpešti potekala 7. ministrska konferenca o okolju in zdravju Svetovne zdravstvene organizacije. Udeležili so se je tudi predstavniki Partnerstva za okolje in zdravje – Inštitut za zdravje in okolje ter Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani.

Namen konference je bil določiti prednostne naloge in zaveze glede okolja in zdravja za evropsko regijo World Health Organization (WHO) ter se osredotočiti na obravnavo zdravstvenih vidikov trojne okoljske krize – podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in okoljske onesnaženosti.

Namen konference je bil določiti prednostne naloge in zaveze glede okolja in zdravja za evropsko regijo World Health Organization (WHO) ter se osredotočiti na obravnavo zdravstvenih vidikov trojne okoljske krize – podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in okoljske onesnaženosti.

Kljub napredku, doseženemu v zadnjih 30 letih, je več kot 1,4 milijona smrti na leto v regiji še vedno posledica okoljskih dejavnikov tveganja, med katerimi je onesnaženost zraka na prvem mestu. Pandemija COVID-19 je razkrila globino in obseg sistemskih napak pri preprečevanju, prepoznavanju in odpravljanju okoljskih temeljnih vzrokov zoonoz, pri čemer je pandemijo povezala z vzporedno trajajoč trojno okoljsko krizo.

Zaradi tega je potrebno ponovno razmisliti o upravljanju, politikah in ukrepih na področju zdravja in okolja. Ustvariti moramo zmogljivosti za celostne, transdisciplinarne in večsektorske pristope, ki v celoti priznavajo in upoštevajo te medsebojne povezave, ter vzpostaviti partnerstva za spodbujanje ukrepov, ki nikogar ne bodo prezrli.

Tomaž Gorenc, direktor Inštituat za zdravje in okolje, je kot koordinator POZ skupaj z International Youth Health Organization podpisal Dogovor o mladih v kontekstu evropskega procesa s področja okolja in zdravja.  Ta pomemben korak bo mladim omogočil aktivnejše sodelovanje pri oblikovanju okoljskih in zdravstvenih politik ter spodbujal trajnostni razvoj za bolj zdravo in varno prihodnost.