Okolje in zdravje: Usposabljanje za mlade in mladinske delavce – 26.3.2019

Partnerstvo za okolje in zdravje organizira brezplačno usposabljanje namenjeno mladim in mladinskim delavcem na temo okolja in zdravja. Usposabljanje bo potekalo v torek, 26. marca 2019 od 8:30 do 16. ure, s pričetkom programa ob 9. uri, v prostorih Narodnega muzeja (Muzejska ulica 1, 1000 Ljubljana).Na usposabljanju bodo udeleženci pridobili nova znanja s področja okolja, ki vplivajo na zdravje ljudi, spoznali dobre prakse in rešitve ter krepili veščine zagovarjanja stališč, kar bodo lahko uporabili pri svojem mladinskem delu ali v osebnem življenju. Prav tako bodo imeli udeleženci priložnost dobiti dodatna sredstva za izvedbo lokalne pobude na področju okolja in zdravja. 

Na usposabljanje se lahko prijavite do petka, 22. marca 2019, preko spletne prijavnice.

Udeleženci bodo po uspešno opravljenem usposabljanju pridobili potrdilo o udeležbi.

Partnerstvo za okolje in zdravje si prizadeva za opolnomočenje splošne javnosti, še posebej mladih, na področju okolja in zdravja ter za dvig ozaveščenosti o vplivih onesnaženega okolja na zdravje. Partnerstvo vodi Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR), zraven pa sodelujejo še Focus, društvo za sonaravni razvoj, Zveza študentov medicine Slovenije, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj ter skupine strokovnjakov iz Agencije RS za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

*Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje.