Okolje-zdravje: Analiza stanja na področju zagovorništva in strukturiranega dialoga med mladinskimi organizacijami

Z razumevanjem področja okolja-zdravja v povezavi z mladinskimi organizacijami, objavljamo tretje poročilo o analizi stanja, ki je bila narejena v okviru Partnerstva za okolje in zdravje ter projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19.Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšnem obsegu so mladinske organizacije v Sloveniji aktivne na področju zagovorništva in strukturiranega dialoga na splošno ter specifično na področjih okolja-zdravja, s kakšnimi izzivi se spopadajo ob tem ter v kolikšni meri bi bile zainteresirane za nadaljnje delovanje na področjih, povezanih z okoljem-zdravjem.
Pri analizi je sodelovalo 19 predstavnikov mladinskih in drugih organizacij, od teh je bilo 9 nacionalnih mladinskih organizacij, 5 mladinskih centrov in 1 študentski klub. Rezultati intervjujev s predstavniki mladinskih organizacij kažejo na to, da ima večina organizacij izkušnje na področju zagovorništva in strukturiranega dialoga. V splošnem imajo organizacije z zagovorništvom in strukturiranim dialogom pozitivne izkušnje, so pa naštele tudi nekaj izzivov; predvsem pomanjkanje poznavanja področja ter interesa za sodelovanje pri njihovem ciljnem občinstvu (mladih).

Zagovorništvo je na področju okolja-zdravja nekoliko podhranjeno. Vendar pa je potrebno k razvoju le-tega pristopiti premišljeno. Predstavniki organizacij so bili namreč previdni pri izražanju interesa za nadaljnje sodelovanje na področju okolje-zdravje in konkretnih tematikah, povezanih h njim (kot sta zrak in energetika), saj so menili, da so to tako specifična področja, da potencialno bolj zanimajo posameznike znotraj organizacije kot pa organizacijo kot celoto. Kljub temu, večina predstavnikov organizacij meni, da so mladi in mladinske organizacije pomembni deležniki, ki imajo lahko pomemben prispevek in sveže ideje.

Poročilo je nastalo pod okriljem Partnerstva za okolje in zdravje, ki ga vodi Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj in vključuje tudi društvo Focus, Zvezo študentov medicine, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj in zunanje strokovne sodelavce. Sofinanciralo ga je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Do celotnega poročila lahko dostopate tukaj.