Onesnaženost zraka se manjša, a škoda je že narejena

European Publich Health Alliance (EPHA) poroča, kako se je zaradi preventivnih ukrepov v času pandemije Covid-19 zmanjšala onesnaženost zraka. Znižale so se predvsem vrednosti NO2 in trdih delcev (PM) zaradi zmanjšanega vpliva cestnega prometa. Kljub temu pa v EPHA opozarjajo, da je škoda zaradi onesnaženega zraka že storjena – zdravstveno stanje ljudi se je tekom let že poslabšalo, onesnažen zrak je vplival na razvoj kroničnih bolezni, predvsem bolezni dihal ter srčno-žilnih bolezni, ti bolniki pa so v trenutni krizi še bolj izpostavljeni grožnji Covid-191.


Slika 1: Emisije NO2 (5. -25. 3. 2019). Vir: ESA / EPHA / James Poetzscher


Slika 2: Emisije NO2 (5. -25. 3. 2020). Vir: ESA / EPHA / James Poetzscher

Onesnaženost zraka je prvi okoljsko-zdravstveni problem v Evropi, najbolj ogroženi so meščani.2 To je tudi prvi okoljski vzrok za prezgodnje smrti na svetu, ki vpliva na 400.000 prezgodnjih smrti letno, v Sloveniji 1700.3

Sporočilo je delno povzeto po sporočilu za javnost European Public Health Alliance, celotno sporočilo pa si lahko preberete tu.

Uporabljeni viri

1 European Public Health Alliance (EPHA). Coronavirus threat greater for polluted cities. https://epha.org/coronavirus-threat-greater-for-polluted-cities/
2 European Environment Agency (EEA). Air pollution. https://www.eea.europa.eu/themes/air
3  European Environment Agency (EEA). Air quality in Europe — 2019 report . EEA Report No 10/2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019

Foto: Karlokick (Pixabay)