Razpis za lokalne pobude v okviru Partnerstva za okolje in zdravje

Razpis za lokalne pobude je ena od ključnih aktivnosti projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19, ki ga financira Ministrstvo za zdravje RS.Osnovni namen te aktivnosti je nadaljevanje procesa prokativnih kavarn, ki so bile izvedene spomladi 2018 v sodelovanju Partnerstva za okolje in zdravje z nekaterimi študentskimi in mladinskimi klubi. Z izvedbo in nadgradnjo pobud želimo v Partnerstvu doseči vključenost in aktivacijo mladih na lokalnem nivoju s področja okolje-zdravje.

Posameznike in organizirane skupine (npr. študentske klube) želimo spodbuditi, da v svojem okolju na temo okolja-zdravja pripravijo svojo pobudo, ki bo namenjena širši skupnosti. Zato smo pripravili razpis, s katerim imate posamezniki, predvsem pa skupine, možnost pridobiti sofinanciranje ter vsebinsko in mentorsko podporo za pobude, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji.

NAMEN PROGRAMOV NA LOKALNI RAVNI

Z razspisom želimo podpreti dejavnosti, ki imajo pozitiven vpliv na okolje in spodbujajo zdrav življenjski slog pri otrocih in mladih na različnih področjih (mobilnost, kakovost zraka, podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, viri energije …). Eden glavnih namenov lokalnega programa je tudi usmerjenost navzven (kar pomeni, da mora program vključevati tudi nečlane vaših organizacij).

PODPORA

Vse prijavljene in sprejete pobude bodo deležne vsebinske podpore (do 10 ur) in finančne spodbude k izvedbi, vsi prijavitelji programov bodo imeli na voljo mentorja, ki jim bo v okviru mentorskega procesa pomagal pri izvedbi. Vsaj 12 lokalnih pobud, ki bodo dosegale kriterije za sprejem in bodo objavljene naknadno, pa bo dobilo tudi finančno podporo.

OSNOVNE INFORMACIJE IN SREDSTVA RAZPISA

Razpisana sredstva za skupno finančno podporo za izvedbo izbranih pobud na lokalni ravni znašajo skupaj 4.800 EUR. Sredstva bodo razdeljena na dveh razpisnih rokih:

1. razpisni rok: 15. 7. 2018. Prijavitelji svoje lokalne pobude prijavijo preko spletnega obrazca.
Upravičene statistčne regije: gorenjska, obalno-kraška, zasavska, posavska, pomurska in savinjska regija.

Posamezna lokalna pobuda bo financirana v višini največ 400 EUR, razpisodajalec pa si pridržuje pravico, da predviden proračun sorazmerno zmanjša. Število sofinanciranih programov je odvisno od števila in višine finančnih konstrukcij vlog posameznih programov.

Celotna razpisna dokumentacija je dostopna v prilogi.

Program lokalnih pobud je del projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.