Slovenski manifest mladih s področja okolja in zdravja

"Mladi smo pripravljeni prevzeti odgovornost in sodelovati pri iskanju rešitev, vendar potrebujemo podporo in vključevanje odločevalcev. Naš manifest je poziv k ukrepanju za zaščito zdravja mladih, širše družbe in našega planeta. Skupaj lahko ustvarimo trajnostno in pravično prihodnost za vse."

Izsek iz Slovenskega manifesta mladih s področja okolja in zdravja

V sklopu projekta Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 smo s pomočjo skupin mladih pripravili Slovenski manifest mladih s področja okolja in zdravja. Pri pripravi so sodelovali predstavniki Društva mladih geografov Slovenije, Zveze slovenske podeželjske mladine, Mladinskega sveta Slovenije, mladinske zveze Brez izgovora, Mednarodne zveze za zdravje mladih in Skavtov Slovenije. Za namen priprave manifesta smo z mladimi izvedli posvete, na katerih so lahko izrazili svoja pričakovanja do odločevalcev, vizije in skrbi s področja okolja in zdravja, pri čemer smo največ poudarka namenili vlogi podnebnih sprememb na naše zdravje.

Manifest med drugim naslavlja vlogo mladih pri oblikovanju politik prhodnosti, okoljske politike, pirlagoditev slovenskega zdravstvenega sistema na novo podnebno realnost, kmetijstvo in prehrano, promet, izobraževanje in prostorsko ter regionalno planiranje in načrtovanje.

Dokument je bil uradno vsebinsko predstavljen 3. junija 2024 na Brdu pri Kranju na konferenci “Zdravstvo po zeleni poti”, ki je bila namenjena razogljičenju slovenskega zdravstvenega sistema. Predstavnica mladinske zveze Brez izgovora Manca Kozlovič je del dokuemnta vključila tudi v svoj govor na sedeminsedemdeseti letni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije, ki je med 27. majem in 1. junijem 2024 potekala v Ženevi.

Dokument tako predstavlja glas mladih, ki so prepogosto manj ali neefektivno zastopani v političnih procesih odločanja. Manifest izpostavlja nujnost ukrepanja v luči podnebne krize, ki je eden največjih globalnih izzivov. Mladi zahtevajo konkretne in učinkovite rešitve za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s ciljem zaščititi naravne in človeške sisteme. Zaradi vključevanja mladih z različnimi interesi v prirpavo manifesta ta predlaga celostne rešitve, ki naslavljajo več sektorjev hkrati. Dokument ni le simbolni poziv k akciji, temveč tudi orodje za pritisk na odločevalce, da uvedejo potrebne spremembe.

Utrinek z vsebinske predstavitve manifesta na konferenci "Zdrastvo po zeleni poti". Avtor fotografije: Daniel Novakovič, STA