Sporočilo za javnost: »Nevladne organizacije občutno vplivajo na boljše stanje na področju zdravja. Ključna je finančna podpora države«

Ljubljana, 21. oktobra 2019 – Danes so se v Ljubljani na zaključni konferenci zbrali predstavniki ključnih nevladnih organizacij s področja javnega zdravja ter člani in podporniki novonastalega Združenja za kronične nenalezljive bolezni (zKNB). Predstavili so rezultate programov, ki jih je v minulih treh letih sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Med ključnimi rezultati velja zlasti omeniti nekatere uspešne skupne zagovorniške akcije, kot je npr. preprečitev časovnega zamika pri uvedbi enotne embalaže za tobačne in povezane izdelke ter ustavitev postopkov legalizacije konoplje za psihoaktivne namene ter njegove komercializacije. Skupaj so omenjene organizacije dosegle preko 3000 medijskih objav, z aktivnostmi pokrile preko 250 šol, usposobile pa preko 200 izvajalcev učinkovitih programov v Sloveniji.

Na področju preventive je bil v zadnjem nekajletnem obdobju zlasti znotraj nevladnih organizacij dosežen občuten premik k izboljšanju znanja in veščin preventivnih delavcev ter kakovosti preventivnega dela, zlasti na področju šolske in družinske preventive ter celovitejšega skupnostnega preventivnega pristopa na lokalni ravni. Vsekakor velja ob tem izpostaviti, da je sofinanciranje Ministrstva za zdravje ključno pripomoglo k boljšim in vidnejšim rezultatom. »Tudi na področju preventive velja razmišljati in aktivno uporabljati koncept vseživljenjskega učenja. Pomembno je dojeti, da v tej »zgodbi« ne gre za nas nevladnike in naše življenjepise, temveč za končne ciljne skupine otrok, mladostnikov, ranljivih družin in drugih. In šele takrat bomo lahko kakovosti dali zeleno luč v našem vsakodnevnem delovanju, kar se bo na dolgi rok slej kot prej pokazalo tudi v dejanskem doseganju želenih rezultatov. Ti pa so povezani zlasti z optimalnim procesom socializacije in razvoja otrok in mladih«, je povedala Sanela Talić, vodja preventivnih programov na Inštitutu Utrip.

Nevladne organizacije na področju javnega zdravja smo se v preteklem obdobju (tj. pred letom 2017) pogosto zelo stihijsko, posamično in »ad hoc« lotevale zagovorništva in bile pri tem tudi neuspešne (npr. prodaja alkohola na športnih prireditvah, kajenje v gledaliških predstavah). Rezultati zadnjih skupnih zagovorniških akcij kažejo, da je edina pot do uspeha skupno delo in sodelovanje, zato smo v zadnjem obdobju dosegli uspešno uveljavitev skupnega zavezništva oziroma koalicije nevladnih organizacij ter v letošnjem letu tudi ustanovitev Združenja za nenalezljive kronične bolezni (zKNB). »Pogosto smo v javnosti videni kot tisti, ki želimo igrati varuško družbi, čeprav so številne navade pregovorno odločitve posameznikov. To je voda na mlin industirji, ki dobro ve, da so navade posledica številnih okoljskih in družbenih dejavnikov, ki jih zna sama dobro ustvarjati prek različnih marketinških prijemov. Naše organizacije te prijeme omejujejo in spreminjajo okolje ter družbo preko naši akcij zaradi česar smo velik trn v peti industrije«, je izpostavila Urška Erklavec, podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Pred letom 2017 tudi nismo izvedli nobenih skupnih komunikacijskih akcij ali kampanj, kar se je z občutno večjo finančno podporo Ministrstva za zdravje zelo spremenilo. Pogosteje navzven komuniciramo skupaj, s skupnimi sporočili za javnost in novinarskimi konferencami, v zadnjem letu (2019) pa tudi s skupnimi celovitejšimi kampanjami, kot je npr. »Ker alkohol ni mleko«. »Vprašajmo se, koliko nezdravih odločitev smo že v življenju sprejeli. V smislu »Saj ni nič takega, če je kak kozarec preveč«, »Nekaj spijem in brez problema vozim« in podobno. To so pogosta vedenja in zasidrana stališča pri mnogih ljudeh. So kot močne blagovne znamke nezdravih odločitev. Naša misija je, da ustvarjamo blagovne znamke zdravih odločitev, ki bodo postale z leti še močnejše. To pa lahko dosežemo s celostnim pristopom, kreativnostjo, konsistentnostjo in tekom na dolge proge. »Ker alkohol ni mleko«, »Heroji furajo v pižamah«, … so dobri začetki blagovnih znamk zdravih odločitev. Slednje je prepoznala tudi slovenska in mednarodna komunikacijska stroka«, je dodal David Razboršek, direktor Zavoda VOZIM.

Vsi navedeni in predstavljeni rezultati kažejo na to, da je povezovanje v nevladnem sektorju na področju javnega zdravja ključno za uspeh in izboljšanje stanja. Obenem rezultati upravičujejo občutno povečanje finančne podpore, ki so je bile nevladne organizacije v tem obdobju (2017-2019) deležne s strani Ministrstva za zdravje, ter podpirajo nadaljnje sofinanciranje tudi v bodoče. »Prepričani smo, da v nevladnem sektorju zelo redko kdo dela s figo v žepu. Še več, vsak vlaga veliko energije in znanja. Rezultati so dobri. V zadnjem obdobju, ko smo staknili glave skupaj, se je dejansko pokazalo, da je naša moč bistveno večja, kot so nam jo pripravljeni pripisati drugi. Včasih smo nad dosežki tudi sami presenečeni. Upravičeno!«, je povedal Franc Zalar, član vodstva Nacionalne mreže NVO s področja javnega zdravja 25 x 25 in Društva za zdravje srca in ožilje Slovenije»Za sprejemanje in izvajanje celostnih in učinkovitih politik, ki v ospredje postavljajo zdravje človeka v zdravem okolju, je ključno sektorsko povezovanje. Profesionalne nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, so ključni člen pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030«, je dodal Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) in koordinator Partnerstva za okolje in zdravje.

Dogodek vsekakor predstavlja pozitivno točko preloma za nadaljnje še kakovostnejše sodelovanje v nevladnem sektorju na področju javnega zdravja. »Načrtovani programi in aktivnosti za naslednje obdobje sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje kažejo na še večji obseg in kakovost skupnih projektov in akcij, zlasti na področju alkoholne politike, nekemičnih zasvojenosti in preventive na splošno«, je za konec dodal Matej Košir, vodja mreže Preventivna platforma in direktor Inštituta Utrip.

Matej Košir, direktor Inštituta Utrip in vodja Mreže Preventivna platforma
Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj in koordinator programa Partnerstvo za okolje in zdravje
Urška Erklavec, podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija
Franc Zalar, član vodstva Nacionalne mreže NVO s področja javnega zdravja 25 x 25
David Razboršek, direktor Zavoda VOZIM in vodja kampanje »Heroji furajo v pižamah«
Miha Lovše, vodja Mreže NVO varujejo naše zdravje