Svetovni dan okolja 2020: Kako COVID-19 vpliva na kazalce okolja?

5. junij 2020 – Svetovni dan okolje nas opominja o pomembnosti varstva okolja in spodbuja k naslavljanju okoljskih vprašanj. Ob tem dnevu je še posebej smiseln razmislek o razmerju družba – naravno okolje in njun medsebojni vpliv.

Ob obeležitvi Svetovnega dne okolja, ki poteka na današnji dan, Global Footprint Network (GFN) sporoča, da bo letošnji dan svetovnega okoljskega dolga (World Overshoot Day) nastopil kar 3 tedne kasneje kot v lanskem letu, 22. avgusta 2020. K temu botrujejo sprejeti ukrepi za uspešno spopadanje s COVID-19. Vsekakor kriza, v kateri smo se znašli, ne predstavlja pravega načina, s katerim želimo omiliti posledice človeškega delovanja na okolje.
Letos bo tudi okoljsko področje zaznamovala pandemija COVID-19, ki ima poleg ekonomskih tudi znatne globalne učinke na okolje. To potrjuje tudi najnovejši izračun t. i. svetovnega okoljskega dolga (World Overshoot Day), ki bo letos nastopil 22. avgusta 2020. Svetovni dan okoljskega dolga je namreč dan, do katerega človeštvo porabi vse energetske vire za tisto leto in od naslednjega dne “živi na kredit” – na račun prihodnjih generacij.

To pomeni, da bo nastopil kar 3 tedne pozneje kot v letu 2019, prav zaradi aktualne pandemije in ukrepov za preprečevanje okužb z virusom. Z drugimi besedami so samoizolacijski ukrepi in zmanjšanje globalnega BDP pripomogli, da bomo letos na globalni ravni privarčevali 3-tedenski čas samoobnovitvenih zmogljivosti naših ekosistemov.

Razlog za to je, da je globalno gospodarstvo močno odvisno od fosilnih goriv in posledično ogljičnega odtisa, ki je sestavni del ekološkega odtisa kot enega najbolj celovitih kazalnikov trajnosti. To velja tudi za Slovenijo, saj približno 60 % ekološkega odtisa predstavlja ogljični odtis (Slika 1). Glede na različne sektorje pri ekološkem odtisu najbolj izstopata promet in stavbe. Slednje k ekološkemu odtisu Slovenije prispevajo kar 36 %. Za učinkovito zmanjšanje tega deleža je potrebno pospešiti energetsko obnovo starih stavb in načrtovati energijsko bolj učinkovite stavbe, ki se bodo oskrbovale z energijo iz obnovljivih virov.

Slika 1: Ekološki odtis in biokapaciteta na prebivalca Slovenije.

V lanskem letu smo svetovni dan okoljskega dolga obeležili najbolj zgodaj (29. julija 2019) – v primerjavi z zadnjimi 20 leti se je ta dan proti začetku leta premaknil za kar 3 mesece.

Viri:
– Gorenc, T., Kaj je ekološki odtis Slovenije, IMZTR, 2018.
– Global Fotprint Network
– Foto: Pixabay