Webinar: Priložnosti uporabe zunanjega prostora šol za starejše otroke in mladostnike

Partnerstvo za okolje in zdravje v sredo, 9. marca 2022, ob 16.00 v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS organizira spletno izobraževanje o priložnostih uporabe zunanjega prostora šol.

Na dogodek se lahko prijavite na povezavi.

Z več strokovnimi in praktično naravnanimi predstavitvami bomo udeležencem predstavili različne vidike, ki so pomembni za ustvarjanje ustreznih možnosti in krepitev uporabe zunanjega prostora osnovnih in srednjih šol tako v času pouka kot izven njega.

Iskali bomo odgovore na vprašanja: Kateri so vidiki kakovosti zunanjega prostora šol? Čemu vse lahko služi? Kakšne vse potrebe starejših otrok in mladostnikov se lahko v njem uresničujejo? Kako povečati in izboljšati obstoječe potenciale za njegovo uporabo? Kaj so vidiki kakovostnega načrtovanja in urejanja? Kako se lahko šola v to aktivno vključi? Kako lahko pristopimo k soustvarjanju vsestransko uporabnega in privlačnega zunanjega prostora šole? Kakšna je lahko pri tem vloga ravnatelja, učiteljev, učencev in dijakov in kakšna lokalne skupnosti?

Predavateljici, krajinski arhitektki z Urbanističnega inštituta RS, mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik, bosta na vprašanja poskušali odgovoriti s pomočjo praktičnih primerov in izkušenj. V drugem delu bomo odprli možnost za razpravo in skušali čim konkretneje odgovoriti na vprašanja udeležencev glede urejanja obšolskega prostora, vključevanja učiteljev in učencev v različne procese, o potrebah, ki jih imajo šole glede uporabe zunanjega prostora v okviru kurikuluma glede na izkušnje preteklih let, pa tudi o ovirah in problemih, s katerimi se na tem področju srečujejo (npr. vzdrževanje, vandalizem ipd.).

Vabimo vas, da se nam pridružite 9. marca 2022 ob 16.00! Prijave zbiramo na povezavi.


Dogodek se povezuje tudi s programom Ven za zdravje 2 UIRS.