ZAŠČITIMO NAŠE ZDRAVJE! ČISTI ZRAK TAKOJ!

Peticija za Evropski parlament, Evropsko komisijo ter Svet Evrope.

Peticija
Od Evropske Unije zahtevamo celovito ujemanje EU standardov za kvaliteto zraka z najnovejššimi spoznanji znanosti.

Zakonske omejitve Evropske Unije za onesnaževalce zraka morajo biti znanstveno utemeljene in slediti redno posodobljenim regulativam Svetovne zdravstvene organizacije.

Zakaj je to pomembno?
V eni izmed šol v Varšavi, je na tabli poleg vhoda velika rdeča pika. Tako otroci vedo, ali se lahko igrajo zunaj. Večino dni igra zunaj ni možna. Zrak je tako onesnažen, da predstavlja preveliko zdravstveno tveganje.

Onesnažen zrak povzroča astmo, raka in kronične bolezni pri otrocih. [1] Prav tako v Evropi povzroča več sto do tisoč smrti vsako leto. [2]

Evropska Unija že ima standard, ki naj ščitil Evropejce. Vendar ti standardi ne sledijo znanosti v celoti in so alarmantne ravni onesnaženosti zato postavljene previsoko. [2] Mislimo, da je naš zrak čist, medtem ko v resnici ni.

Naslednji teden bo Evropski parlament odločal o poteku pregledovanja standardov kakovosti zraka. Njihova odločitev bo imela velik vpliv na zrak, ki ga dihamo. [3]

Pred glasovanjem, se bodo evropski poslanci morali izobraziti o problematiki, o kateri ne vedo veliko. Predvsem pa moramo prepričati tiste, ki še niso odločeni. Zato moramo stopiti skupaj in jim pokazati, da Evropejcem ni vseeno, kakšen zrak dihajo.

Dejstvo je, da onesnažen zrak ni varen. [4] Pred več kot desetletjem, so bile alarmantne ravni onesnaženosti postavljene precej višje, kot sicer predlaga znanost. Večina ljudi v Evropi tako uradno vdihuje sprejemljiv zrak, politični voditelji pa zato niso primorani storiti ničesar, da bi zaščitili naše zdravje.

Če bi uporabili definicijo čistega zraka Svetovne zdravstvene organizacije, bi se slika hitro spremenila: tri četrtine prebivalcev evropskih mest vdihuje zrak, nevaren za zdravje. [5] Evropskemu parlamentu in ostalim institucijam Evropske Unije moramo pokazati, da tega ne bomo spregledali.

Zdaj imamo priložnost, da omogočimo otrokom čisti zrak. Onesnažen zrak je nevaren za otroke, vendar prinaša tveganje nam vsem. Dokazana je bila povezava med onesnaženim zrakom in srčnimi boleznimi, boleznimi pljuč, porastom debelosti ter Alzheimerjeve bolezni. [6] Naša mesta so lahko zopet zelena, naš zrak pa čist.

Vsi moramo biti zaščiteni! Podpišite peticijo in prosite Evropsko Unijo za kvalitetnejši zrak v Evropi!

Viri:

  1. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
  2. https://www.env-health.org/issues/air-quality/
  3. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
  4. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf
  5. Okoli 4% EU-28 urbanega prebivalstva je bilo izpostavljeno zdravju nevarnim PM 2.5 delcem, ki so presegali EU omejitve v letu 2018. Številka izpostavljenih prebivalcev se poveča na 74%, če upoštevamo predloge Svetovne zdravstvene organizacije. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
  6. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution