Znanstveni članek: Znanje, stališča in vedenja mladih ter pogledi mladinskih organizacij na področje okolje-zdravje v Sloveniji

V letu 2018 smo izvedli raziskavo, na podlagi katere je nastal pričujoč znanstveni članek, objavljen v sedmi reviji Javno zdravje, z naslovom Znanje, stališča in vedenja mladih ter pogledi mladinskih organizacij na področje okolje-zdravje v Sloveniji.

IZVLEČEK:

Za oblikovanje in izvajanje učinkovitih ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju stanja okolja, in s tem zdravja ljudi, so potrebni celostni pristopi. Pri tem je potrebno aktivno vključevanje civilne družbe – predvsem mladih. Z namenom pridobitve vpogleda v stanje glede znanja, stališč in vedenja mladih ter razumevanja pogledov mladinskih organizacij na področje okolje-zdravje v Sloveniji, smo v obdobju od decembra 2017 do januarja 2018 izvedli presečno pregledno raziskavo. V raziskavo smo vključili dve vzorčni populaciji: vzorčna populacija A za namene kvantitativne raziskave in vzorčna populacija B za namene kvalitativne raziskave. V končno analizo vzorčne populacije A smo vključili 460 udeležencev, v kvalitativno raziskavo vzorčne populacije B pa smo vključili 15 predstavnikov nacionalnih mladinskih organizacij. Izvedena raziskava tako predstavlja celovit pristop pri oceni znanja, stališč in vedenja mladih ter pogled mladinskih organizacij na področje okolje-zdravje v Sloveniji. V raziskavi smo ugotovili, da so mladi seznanjeni s problematiko onesnaženosti zunanjega zraka z delci različnih velikosti, vendar, z izjemo dihalnega sistema, ne poznajo njihovega škodljivega delovanja na druge organske sisteme. Za razliko od mladinskih organizacij imajo namreč mladi trdno izoblikovana stališča, da z racionalno rabo energije in prehodom od fosilnih in jedrskih virov k obnovljivim virom energije, pomembno prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti zunanjega zraka in k zmanjšanju vpliva podnebnih sprememb na okolje. Skladno z okoljsko ozaveščenostjo so tako pripravljeni trenutni primarni vir ogrevanja zamenjati, vendar pod pogojem cenovno sprejemljive in zanesljive energijske oskrbe. Zagovarjanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka preko učinkovitega in cenovno dostopnega javnega potniškega prometa potrjujejo rezultati iz sklopa »Vedenje«.

Celoten članek je dostopen na TEJ POVEZAVI.