Vpliv kajenja in tobačne industrije na okolje

11. novembra obeležujemo dan boja proti odvisnosti. Odvisnost lahko predstavlja ponavljajoče uživanje snovi, kot so na primer droge in alkohol, povezujemo pa jo tudi z različnimi vedenji, kot so zasvojenost z delom ali nakupovanjem, igrami na srečo, v današnjem času pa tudi uporaba spleta in sodobnih tehnologij. Med zasvojenost s psihoaktivnimi substancami pa poleg alkohola […]

Sporočilo za javnost: SZO z novimi smernicami potrjuje – že manjše onesnaženje zraka lahko ogroža naše zdravje

Ljubljana, 22. september 2021 – Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je objavila posodobljene smernice in priporočila kakovosti zraka (ang. Global Air Quality Guidelines), iz katerih sledi, da imajo onesnaževala v zraku škodljiv vpliv na zdravje že pri nižjih koncentracijah, kot so predpisane v obstoječi zakonodaji. V Inštitutu za zdravje in okolje, Focus, društvu za sonaraven razvoj, […]

Kje v Ljubljani je dihanje res nevarno?

Ljubljana, 18. maj 2021 – Meritve koncentracij dušikovega dioksida v zraku, ki sta jih februarja letos opravila Focus ter Inštitut za zdravje in okolje potrjujejo, da je z epidemijo Covid-19 povezano zmanjšanje prometa ugodno vplivalo na kakovost zraka v Mestni občini Ljubljana. Kljub temu pa rezultati merilne kampanje, izvedene po metodi ljubiteljske znanosti (ang. citizen […]

[SZJ] – Onesnaženje zraka in prometna politika v mestih

LJUBLJANA, Slovenija; BRUSELJ, Belgija – 23. marec 2021 – Za manj onesnažen zrak bi morala večina slovenskih mest omejiti promet, ugotavlja Evropska zveza za javno zdravje (EPHA) v obsežni raziskavi na temo prometa. Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku […]

ZAŠČITIMO NAŠE ZDRAVJE! ČISTI ZRAK TAKOJ!

Peticija za Evropski parlament, Evropsko komisijo ter Svet Evrope. PeticijaOd Evropske Unije zahtevamo celovito ujemanje EU standardov za kvaliteto zraka z najnovejššimi spoznanji znanosti. Zakonske omejitve Evropske Unije za onesnaževalce zraka morajo biti znanstveno utemeljene in slediti redno posodobljenim regulativam Svetovne zdravstvene organizacije. Zakaj je to pomembno?V eni izmed šol v Varšavi, je na tabli poleg […]

Poziv Vladi RS za zajezitev povečanja energetske revščine zaradi epidemije Covid-19

Zaradi epidemije Covid-19 se je povečala raba energije zaradi ‘ujetosti doma’. Ob hkratni izgubi vseh ali dela prihodkov se je za številne v Sloveniji povečalo tveganje energetske revščine. SURS poroča, da je bila raba električne energije v gospodinjstvih v prvih šestih mesecih 2020 v vseh mesecih, razen v maju, višja kot v istem obdobju prejšnjega […]

Kakovosti zraka v Evropi se v zadnjem desetletju izboljšuje, a še ostaja prostor za napredek

Objavljeno je novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) „Kakovost zraka v Evropi – poročilo za leto 2020“, kjer je izpostavljeno, da so evropske, nacionalne in lokalne politike ter zmanjšanje emisij v ključnih gospodarskih panogah pripomogle k izboljšanju kakovosti zraka po vsej Evropi. Kljub temu pa se mejne vrednosti kakovosti zraka, zakonsko določene na ravni EU, še […]

Sporočilo za javnost »Onesnažen zrak nas v dveh največjih slovenskih mestih stane več kot 541 milijonov EUR letno«

LJUBLJANA, Slovenija; BRUSELJ, Belgija – 21. oktober 2020 – Onesnažen zrak je najpomembnejši okoljski dejavnik tveganja za zdravje ljudi, ki v EU v povprečju vpliva na 400.000 prezgodnjih smrti, v Sloveniji pa na 1.700. Koliko družbenih stroškov »plačata« največji slovenski mesti? Onesnaženost zraka terja večji družbeni strošek v Ljubljani, saj gre za pomembno gospodarsko in […]

Predstavitev projektov NVO, ki delajo spremembo na področju javnega zdravja

Vabljeni na zaključni predstavitveni dogodek programov, ki delajo spremembo na področju zdravja, ki se bo dogajal v ponedeljek, 21. oktobra 2019, od 13.30 do 16.00 v prostoru Edvard na Igriški ulici 5 v Ljubljani. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Brez izgovora Slovenija, Inštitut Utrip, Zavod Vozim ter Inštitut za mladinsko participacijo zdravje in […]

Znanstveni članek: Znanje, stališča in vedenja mladih ter pogledi mladinskih organizacij na področje okolje-zdravje v Sloveniji

V letu 2018 smo izvedli raziskavo, na podlagi katere je nastal pričujoč znanstveni članek, objavljen v sedmi reviji Javno zdravje, z naslovom Znanje, stališča in vedenja mladih ter pogledi mladinskih organizacij na področje okolje-zdravje v Sloveniji. IZVLEČEK: Za oblikovanje in izvajanje učinkovitih ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju stanja okolja, in s tem zdravja ljudi, so potrebni […]